Hlavný organizátor podujatia: Academia Istropolitana Nova
Spoluorganizátor: Mesto Svätý Jur
Projekt je realizovaný s finančnou podporou: Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
OOCR Malé Karpaty, Mesto Sv. Jur

Svetový Jur Facebook | www.ainova.sk | www.svatyjur.sk | www.sjvs.sk | ViNOCENTRUM

 

 

 

 

 

 

 

Vedenie festivalu:
Lucia Gembešová (AINova)

0905 793 744
lucia.gembesova@ainova.sk
Marta Jendeková
marta.jendekova@ainova.sk

Hlavná dramaturgia, produkcia, PR:
Eva Rebollo

0905 984 410
evarebollopr@gmail.com


Autor myšlienky festivalu, fotograf:
Stano Jendek
0905 329 001
stano@renesans.sk
www.stanojendek.sk

Svätojánsky večer v Schedlinovej záhrade:  Miro Miklovič

Mestská hra, výtvarné dielne, dramaturgia a produkcia detského programu: Lucia Marušicová

Dramaturgická línia programu – Svetový Jur / multikultúrna história a koncerty klasickej hudby:
Kálmán Petöcz

Víno, vinári a vinohradníctvo:
Braňo Bahna ViNOCENTRUM
Svätojurský vinohradnícky spolok


Produkcia a koordinácia podujatia, organizačný kontakt:
Alžbeta Marková, Ladislava Hupková
infocentrum@ainova.sk

Academia Istropolitana Nova
www.ainova.sk
Prostredná 47/A
sídlo Infocentrum
Prostredná 64

Mesto Svätý Jur
www.svatyjur.sk
Mestský úrad

Prostredná 29
90021 Svätý Jur
msu@svatyjur.sk

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť