JE TO TU! 3. ROČNÍK MÁ HOTOVÝ PROGRAM!
Všetko o festivale sa dozviete vo FESTIVALOVOM ŽURNÁLE
a a
ktuálne programové tipy nájdete aj na Facebooku.